BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:59d640c0-bb58-4fd0-b0ce-a64413145063 SUMMARY:Seminer Kodu/Adı : TRZ0519 - TRIZ EĞİTİMİ: PROBLEM ÇÖZME, SİSTEMATİK VE BİLİMSEL İNOVASYON YÖNTEMİ (9-10 EYLÜL 2019) ORGANIZER:İSO Seminer Eğitim Sistemi : ecig@iso.org.tr LOCATION:ODAKULE-İSTANBUL DTSTART:20190909T060000Z DTEND:20190910T140000Z DTSTAMP:20191022T180107Z DESCRIPTION:Seminer Tarihi : 9.9.2019 Seminer İçeriği : Avrupa İşletmeler Ağı projemiz çerçevesinde düzenlenen eğitim programımız ile çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması hedeflenmektedir. (Etkinlik Programı : /Seminer/http://www.een-istanbul.org/etkinlikler/triz-egitimi-problem-cozme-sistematik-ve-bilimsel-inovasyon-yontemi-6-7-mayis-2019-1-1 URL:/Seminer/http://www.een-istanbul.org/etkinlikler/triz-egitimi-problem-cozme-sistematik-ve-bilimsel-inovasyon-yontemi-6-7-mayis-2019-1-1 BEGIN:VALARM TRIGGER:P1DT0H0M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR